1 DELIVERY BOY
Posted By Editor Editor Posted On

കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ; എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം

കുവൈറ്റിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാർക്കും കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. റെസ്റ്റോറന്റ് ഡ്രൈവർമാർ/ഡെലിവറി റൈഡർമാർ/കൊറിയർ റൈഡർമാർ എന്നിങ്ങനെ പുതുതായി വരുന്നവർക്കും ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കുവൈറ്റിൽ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുമായാണ് ഇത് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കുവൈറ്റിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഡ്രൈവർ ആയി ജോലിക്ക് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉപദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കുവൈറ്റിൽ എത്തിയ ശേഷം ഇവരെ ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാർ / ഫുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കുള്ള റൈഡർമാരായും വിന്യസിക്കുമെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു.

(i) ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ചെറുകിട-ഇടത്തരം എന്റർപ്രൈസസ് (എസ്എംഇ) വിസ നൽകുന്നു, ഇത് ഒരേ തൊഴിലുടമയ്‌ക്ക് 3 വർഷത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ജീവനക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിടുതൽ/കൈമാറ്റത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല, അതായത് തൊഴിലാളിക്ക് തന്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് മറ്റ് തൊഴിലുടമകൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയില്ല. 3 വർഷത്തിനുശേഷം, തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റൊരു എസ്എംഇ തൊഴിലുടമയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവരും.

(ii) ശമ്പളം സാധാരണയായി ഡെലിവറി ടാർഗെറ്റുകൾക്കൊപ്പം കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഡെലിവറികളുടെ ദൂരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്. ചില ഏജന്റുമാർ തെറ്റായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഒരു നിശ്ചിത മാസവരുമാനം അത്തരം കമ്പനികൾ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നില്ല.

(III) ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തൊഴിലാളികൾ കരാറിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും തൊഴിൽ ദാതാവ് മിനിമം ജോലി സമയം, ഓവർടൈം വേതനം, അവധിക്കാല അവകാശം, തൊഴിലാളിയുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

(iv) വർഷത്തിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ കുവൈറ്റിലെ കാലാവസ്ഥ (അതിശക്തമായ ചൂട്, പൊടിക്കാറ്റ് മുതലായവ) കഠിനമാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

(v) തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി മെഡിക്കൽ/അപകട ഇൻഷുറൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

(vi)എല്ലാ ഡെലിവറി റൈഡർമാരും കുവൈറ്റിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എംബസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ തൊഴിൽ കരാറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള മിനിമം വേതനം KD 120 ആണ്.
(vii) എംബസി മുഖേനയുള്ള തൊഴിൽ കരാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ പ്രയോജനത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നു.
കവറേജ് -(വൈകല്യം/അപകടം/മരണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
നഷ്ടപരിഹാരം) കുവൈറ്റ് തൊഴിലുടമ നൽകിയത്.

(viii) പിഒഇ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നേടുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രവാസി ഭാരതീയ ബീമാ യോജനയുടെ (പിബിബിവൈ) അധിക ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും.
നിലവിൽ കുവൈറ്റിൽ ഉള്ളവരും അത്തരം ഡെലിവറി കമ്പനികൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ ഡെലിവറി റൈഡർമാർ/ഡ്രൈവർമാർ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും എംബസി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

(എ) ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ പരാതികൾ/തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, അവർ ആദ്യം പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഓഫ് മാൻപവറിൽ (PAM) ഒരു ഔപചാരിക പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
(ബി) അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ലേബർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌കിൽ ശാരീരികമായോ വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ 6550 1769 വഴിയോ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
(സി) സിവിൽ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ തൊഴിൽ പരാതികളും/തർക്കങ്ങളും PAM (ഷൂൺ) ഓഫീസ്, ലേബർ കോടതികൾ എന്നിവയിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കാനും പരിഹരിക്കാനും കഴിയും.
(ഡി) ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവ് ലോക്കൽ പോലീസിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസ ലംഘനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കേസ്, കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള gxit യാത്രാ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ കലാശിക്കും.കുവൈത്തിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ https://chat.whatsapp.com/JhLtiBPwVz3HbxdLag7Ltz

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *