വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കല്ലേ

Posted By user Posted On

വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ കൂടിവരികയാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മാലിന്യത്തെ പുറന്തള്ളുന്ന അവയവമാണ് വൃക്ക. […]

കുവൈറ്റിൽ ദേശീയ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറവ്

Posted By user Posted On

കുവൈറ്റിലെ ദേശീയ അവധിക്കാല ആഘോഷങ്ങളിൽ ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് […]

മൂല്യം അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാം; ഇന്നത്തെ കുവൈത്ത് ദിനാർ – രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് ഇപ്രകാരം

Posted By Editor Editor Posted On

ഇന്നത്തെ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് അനുസരിച്ച്, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് […]

മൂല്യം അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാം; ഇന്നത്തെ കുവൈത്ത് ദിനാർ – രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് ഇപ്രകാരം

Posted By Editor Editor Posted On

ഇന്നത്തെ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് അനുസരിച്ച്, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് […]