ഗൾഫിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് പ്രവാസി മലയാളി മരിച്ചു

ഒമാനിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആമയിട പുണർതം ചോളംതറയിൽ വാസുദേവൻപിള്ളയുടെയും ഇന്ദിരാദേവിയുടെയും മകൻ … Continue reading ഗൾഫിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് പ്രവാസി മലയാളി മരിച്ചു