ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; കൊതുകുകൾ പെരുകുന്നത് തടയാം, പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

മഴക്കാലം കടുത്തതോടെ രോഗാവസ്ഥകളും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ. മലേറിയ, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങി … Continue reading ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; കൊതുകുകൾ പെരുകുന്നത് തടയാം, പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം