അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം: കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കൂടുതൽ അറിയാം

ബ്രെയിന്‍ ഈറ്റിംഗ് അമീബ വീണ്ടും കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നുമാസത്തിനിടെ ഈ രോഗാണുമൂലമുള്ള അമീബിക് … Continue reading അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം: കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കൂടുതൽ അറിയാം