കുവൈറ്റില്‍ താപനില കുത്തനെ ഉയരുന്നു; ഉച്ച സമയത്തെ പുറം ജോലികൾക്ക് നിയന്ത്രണം, ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

കുവൈറ്റില്‍ ചൂട് കുത്തനെ ഉയരുന്നു. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ശക്തമായ … Continue reading കുവൈറ്റില്‍ താപനില കുത്തനെ ഉയരുന്നു; ഉച്ച സമയത്തെ പുറം ജോലികൾക്ക് നിയന്ത്രണം, ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍