കുവൈറ്റിൽ പ്രവാസിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വ്യാജ പോലീസിനായി തിരച്ചിൽ

കുവൈറ്റിലെ റാഹിയ മരുഭൂമിയിൽ ലഫ്റ്റനൻ്റിൻ്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ച് സിറിയൻ സ്വദേശിയെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ … Continue reading കുവൈറ്റിൽ പ്രവാസിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വ്യാജ പോലീസിനായി തിരച്ചിൽ