മരുമകള്‍ അമ്മായിയപ്പനെ വാക്കിങ് സ്റ്റിക്കുകൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തി, വിദേശത്തിരുന്ന് സിസിടിയില്‍ വീഡിയോ കണ്ട് ഭര്‍ത്താവ്

മരുമകള്‍ അമ്മായിയപ്പനെ വാക്കിങ് സ്റ്റിക്കുകൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തി. മംഗലാപുരം കുലശേഖരത്താണ് സംഭവം. പ്രായമായ ഭര്‍തൃപിതാവിനെ … Continue reading മരുമകള്‍ അമ്മായിയപ്പനെ വാക്കിങ് സ്റ്റിക്കുകൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തി, വിദേശത്തിരുന്ന് സിസിടിയില്‍ വീഡിയോ കണ്ട് ഭര്‍ത്താവ്