കുവൈറ്റിൽ അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥിയെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറൽ വീഡിയോ പഴയത്

കുവൈറ്റിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദിക്കുന്നതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ … Continue reading കുവൈറ്റിൽ അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥിയെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറൽ വീഡിയോ പഴയത്