കുവൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ തടങ്കലിൽ അകപ്പെട്ട 19 പ്രവാസി യുവാക്കളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിലെത്തി ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ തടവിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ 19 യു​വാ​ക്ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ … Continue reading കുവൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ തടങ്കലിൽ അകപ്പെട്ട 19 പ്രവാസി യുവാക്കളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു