ജസീറ എയർവേയ്‌സ് ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്ക് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു

കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള വിമാനക്കമ്പനിയായ ജസീറ എയർവേയ്‌സ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള … Continue reading ജസീറ എയർവേയ്‌സ് ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്ക് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു