കുവൈത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് 5400 പേർ, റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത്

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 5,400 പേർ 2018 മുതൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് … Continue reading കുവൈത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് 5400 പേർ, റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത്